Olen toiminut HR-asiantuntijana, tiiminvetäjänä ja henkilöstöjohtajatehtävissä eri organisaatioissa ja toimialoilla noin viidentoista vuoden ajan. Olen nähnyt monesta kulmasta erilaisia työn tekemisen ja johtamisen haasteita sekä oppimisen ja osaamisen kehittämisen moniulotteista keinovalikoimaa ja toisaalta puutteita.

Oma tulokulmani coachingiin

Minun paloni coachingiin on syttynyt, koska olen ymmärtänyt meissä ihmisissä piilevän potentiaalin mahdollisuudet työelämälle ja omalle hyvinvoinnillemme. Elämme työarkeamme usein liiallisessa kiireessä, loputtomien tulipalojen sammuttamisen ja päättymättömien kehityslistojen ikeessä. Saatamme päätyä juoksemaan samaa rataa ympäri kuin ravihevonen laput silmillään. Vauhti on kova, mutta kierros pysyy samana. Emme ehdi tai kykene löytämään uusia fiksumpia tapoja toimia. Emme aidosti saa tilaisuutta kehittää itseämme kohti parempaa työelämän kokemusta sekä sitä mitä aidosti haluamme ja mikä on meille tärkeää.

En usko, että meidän tulisikaan löytää äärimmilleen viritettyä potentiaalimme työn tuottavuuden maksimoimiseksi. Sen sijaan uskon, että meidän kannattaa työskennellä löytääksemme sellaista meille itsellemmekin piilevää potentiaalia, joka on meille hyödyksi ja josta emme ole olleet tietoisia.

Hyödynnän itse työssäni coachina paljon kognitiivis-behavioristista suuntausta, jonka mukaan ajattelutapamme eri tilanteista vaikuttavat merkittävästi tunteisiimme ja sitä kautta toimintakykyymme. Voimme toimia meille itsellemme edullisemmilla ja toimivimmilla tavoilla, jos riittävästi työstämme ajattelutapojamme eri tilanteista tunteiden ja toiminnan taustalla.

Saatamme usein aliarvioida itseämme, vähätellä vahvuuksiamme, vaipua jopa huijarisyndroomaan. Tai rajoitukset voivat olla pienempiä. Ajattelutapojemme työstäminen coahingissa valottaa kuitenkin keinoja, joilla voimme toimia aiempaa fiksummin ja saavuttaa hyvinvointia ja tavoitteitamme uusilla tavoilla. Samalla löydämme motivoivat askeleet, joiden kautta coachin tuella aidosti sitoudumme muutokseen ja kohti uutta meille parempaa toimintaa.

Miksi coaching on ylivertainen keino kehittymiseen?

Kahdesta syystä uskon, että coaching on paras menetelmä asiantuntijana, johtajana ja esihenkilönä kehittymiseen. Nämä syyt ovat seuraavat:

 1. Meitä ympäröivässä epävarmuudessa ja nopeassa muutoksessa coaching tarjoaa keinon tarkastella ja kehittää oman toimintamme peruselementtejä riippumatta siitä, miten nopeasti maailma taas ympärillämme muuttuu. Coahingissa keskitymme omien voimavarojen vahvistamiseen, uusien näkökulmien löytämiseen ja meille itsellemme viisaampaan etenemiseen erilaisissa haastavissakin tilanteissa. Näin coaching kehittämismenetelmänä on voimissaan yli ajan, myös yli osaamisen kehittämisen vaihtelevien trendien.

   

 2. Meillä on liian harvoin tilaisuuksia, joissa voimme aidosti pysähtyä ja jonkun kannustamana riisua laput silmiltämme tarkastellaksemme omaa kehittymistämme ja tavoitteitamme. Liian usein kärsimme siitä, että meitä ei kuunnella eikä meillä ole aikaa ajatella, todella ajatella sitä, mikä meille on tärkeää ja miten näemme oman toimintamme sekä siinä piilevät muutostarpeet. Coachin tehtävänä on positiivisesti haastaa ja tukea coachattavaa tekemään työtä omien tavoitteiden ja kehittymisen eteen. Sitä tarjoaa harva kalenteriin väkisin ujutettu one-to-one-keskustelu tai irrallinen kurssipäivä.

Kun pohdit itsellesi tai tiimillesi coachingia kehittymisen menetelmänä, mihin tilanteisiin coaching voi sitten sopia? Tässä esimerkkejä:

 • kun edessä on iso muutos tai yhteisen strategia toteutus, coachingin avulla voidaan varmistaa tekemiselle yhteistä suuntaa kunkin vahvuudet huomioiden
 • Haluatte systemaattisesti kehittää organisaationne johtamista ja nostaa sen laatua
 • kun haluatte löytää aikaa laadukkaammalle ajattelulle ja uusien näkökulmien tutkimiselle
 • Kun tarvitsette ammattimaista tukea ja toimenpiteitä omassa työssä ja työelämätaidoissa kehittymiseen
 • kun koette, että haluatte löytää uutta näkökulmaa motivaatioon, työinnostukseen ja eteenpäin suuntautuvan energian paikantamiseen
 • Kun toivotte löytävänne uudenlaisia toimintastrategioita ja toimintatapoja työarkeenne
 • Kun oma tai tiimiläisesi ura on taitekohdassa, olet menossa kohti uutta tai luopumassa jostakin vanhasta
 • Kun haluat vahvistaa omia voimavarojasi työhön liittyvissä haasteissa
 • Kun haluatte investoida tiiminne osaamisen kehittymiseen, kasvattaa tiimin hyvinvointia ja sitoutumista

Miten coaching-prosessi etenee?

Alkuun käymme yhdessä läpi tiiminne tai organisaationne tilanteen ja tarpeen. Minkä teemojen äärellä liikumme, millaisia haasteita on tunnistettu? Millaisessa kontekstissa coachattavat toimivat ja mitkä ovat coachingin tavoitteet? Jos olet ajatellut, että coaching on leppoisaa jutustelua ilman tavoitteita, olet kuvitellut väärin. Coaching on tavoitteellista eteenpäin suuntautuvaa työskentelyä, jossa työkaluna toimii coachin ja coachattavan välinen luottamuksellinen dialogi ja voimalliset kysymyksenasettelut käsillä olevaan tilanteeseen liittyen.

Alkuasetelman selvittyä teemme coachauksesta yhteistyösopimuksen. Määrittelemme tavoitteiden lisäksi coachattavien määrän, tapaamiskerrat ja coaching-ohjelman keston. Ja sovimme tietysti raportoinnista ja investoinnista. Tavoite on, että pystymme seuraamaan myös coaching-palvelun tuloksellisuutta ja nivomaan sen koko organisaationne tavoitteisiin.

Ole yhteydessä niin katsotaan teille sopivaa coaching-palvelua ja kokonaisuutta!