Strategisen tason HR-kumppani ja coach yrityksesi kasvun matkalle

Awariumin Hardcore HR-palvelu liiketoiminnan kumppaniksi

 • osa-aikainen räätälöitävä HR-palvelu kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet
 • strategialähtöisen HR-kokonaisuuden rakentaminen
 • esihenkilötyön kehitys, coaching ja valmentavan kulttuurin rakentaminen
 • johtoryhmän sparraus
 • työsuhdeasiat ja lakisääteiset prosessit kuntoon
 • työntekijäkokemuksen kehittäminen
 • yrityskulttuurin rakentaminen ja prosessit
 • HR tukemassa liiketoiminnan tuottavuutta
 • rekrytoinnin ja työnantajakuvan kehittäminen
 • tarvittavat järjestelmähankinnat ja implementoinnit
 • kumppanuuksien hallinta (vakuutukset, työterveys, hyvinvointi)
 • ketteryys ja joustavuus ilman riskialtista investointia

Tuon teille pohjan ja jatkuvuuden kestävään työn tuottavuuteen. Tämä tukee kaikilta osin tuloksen tekemisessä. Autan teitä rakentamaan juuri organisaatioonne sopivan kilpailuetua tuovan HR-kokonaisuuden. Tähän liittyy palo tuottavan liiketoiminnan saavuttamiseen ja ylläpitämiseen.

Awarium-coaching

Meitä ympäröivässä epävarmuudessa ja nopeassa muutoksessa coaching tarjoaa keinon tarkastella ja kehittää oman toimintamme peruselementtejä riippumatta siitä, miten nopeasti maailma ympärillämme muuttuu. Coahingissa keskitymme omien voimavarojen vahvistamiseen, uusien näkökulmien löytämiseen ja meille itsellemme viisaampaan etenemiseen erilaisissa haastavissakin tilanteissa. Näin coaching kehittämismenetelmänä on voimissaan yli ajan, myös yli osaamisen kehittämisen vaihtelevien trendien.

Hyödynnä coaching-palvelua, kun:

 • Edessä on iso muutos tai yhteisen strategian toteutus, coachingin avulla voidaan varmistaa tekemiselle yhteistä suuntaa kunkin vahvuudet huomioiden
 • Haluatte systemaattisesti kehittää organisaationne johtamista ja nostaa sen laatua
 • Kun haluatte löytää aikaa laadukkaammalle ajattelulle ja uusien näkökulmien löytämiselle
 • Kun tarvitsette ammattimaista tukea ja toimenpiteitä omassa työssä ja työelämätaidoissa kehittymiseen
 • Kun koette, että haluatte löytää uutta näkökulmaa motivaatioon, työinnostukseen ja eteenpäin suuntautuvan energian paikantamiseen
 • Kun toivotte löytävänne uudenlaisia toimintastrategioita ja toimintatapoja työarkeenne
 • Kun oma tai tiimiläisesi ura on taitekohdassa, olet menossa kohti uutta tai luopumassa jostakin vanhasta
 • Kun haluat vahvistaa omia voimavarojasi työhön liittyvissä haasteissa
 • Kun haluatte investoida tiiminne osaamisen kehittymiseen, kasvattaa tiimin hyvinvointia ja sitoutumista

Spot on HR -projektipalvelu kehityshankkeisiin

Kun tiedätte, mihin yksittäiseen tai muutamaan teemaan haluatte satsata.

 • henkilöstöstrategian rakentaminen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
 • rekrytointistrategia ja rekrytoinnin uudistaminen
 • perehdytyksen rakentaminen
 • kasvun mahdollistaminen – kasvun elementit kerralla kuntoon
 • työsuhteen elinkaari ja sen prosessit kuntoon
 • HR:n lakisääteisten asioiden pystyttäminen kasvun edetessä
 • esihenkilötyön kartoitus- ja kehitystoimet
 • valmentava johtaminen & coaching-kulttuurin rakentaminen
 • yrityskulttuurin kehitys ja toimenpiteiden implementointi
 • valmis ammattitaito tarpeen tarkempaan räätälöintiin
 • projektin toteuttaminen avaimet käteen -periaatteella
 • työpajat ja valmennukset johdolle, esihenkilöille ja koko henkilöstölle

Projektin valmistuttua autan integroimaan uuden toiminnan nykyiseen kokonaisuuteenne tai autan teitä rekrytoimaan sopivan henkilön jatkamaan työtä yrityksen sisällä.

Toimin yhteistyössä ja toteutan palveluni HR Legal Services Oy:n huippuammattilaisten kanssa.