Awarium yrityksenä

Awariumin tarkoitus & visio

Ihmisten onnistumisen mahdollistaminen ja inhimillisen potentiaalin vapauttaminen on tärkeä teema johtajien agendalla; se johtaa ylivertaiseen asiakaskokemukseen ja vahvaan tulokseen. Työ on fiksusti oganisoitua ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä työntekijöiden kanssa niin, että ihmiset itse toimivat oman työnsä parhaina asiantuntijoina. Ihmiset näkevät työnsä tekemisen vaikutukset asiakkaisiin. Työn yhteiset tavoitteet ja tarkoituksen tunne ohjaavat tekemistä, esihenkilöt toimivat tiimien coacheina.

Menestyvät yritykset tuovat johtamiseensa aktiivisesti mukaan tekoja, jotka mahdollistavat tuottavamman ja kestävämmän työelämän kehityksen Suomeen. Awarium on tässä matkassa mukana yritysten henkilöstöjohtamisen kumppanina. Asiakkaidensa kokemana Awarium tulee olemaan Suomen paras henkilöstöjohtamisen kumppani.

Awariumin tarkoitus on vaikuttaa työelämän uudistumiseen ja hyvään johtamiseen Suomessa. Mikä tärkeintä, Awarium on muuttamassa asiakkaidensa liiketoimintaa menestystarinoiksi.

Missio

Tunnistaa työelämän piilevää inhimillistä potentiaalia kasvun ja kehittymisen tueksi.

Arvot

Tiedostaminen ja fokus: Aktiivisella tilanteen ja toimintaympäristön arvioinnilla ja tiedostamisella löydämme aina uusia vaihtoehtoja. Ymmärrän realiteetit antamatta niiden rajoittaa ajattelua. Tunnistan organisaation tahtotilan ja fiksun työskentelyn kannalta merkityksellisimmät asiat ja keskitän toimintani niihin. Rakennan onnistumisen edellytykset tilanteeseen sopivaksi.

Kestävä työelämä: Rakennan johtamisen käytäntöjä ja yrityskulttuureita, joissa yhdistyy liiketoiminnan onnistuminen ja vahva vastuullisuus yksilöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Toimintani kautta suomalainen työelämä paranee ja yritykset menestyvät paremmin sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Selkeys: Monimutkaisessa maailmassa kykenen määrittelemään liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen tavoitteita niin, että ne ovat selkeitä sekä helposti ymmärrettävissä. HR nivoutuu osaksi liiketoimintaa. Tekeminen on suunniteltua ja periksiantamatonta.

Uteliaisuus: Olen avoin ja rohkea uusia asioita ja tilanteita kohtaan. Tunnistan ja hyväksyn sekä oman että ympäröivän organisaation keskeneräisyyden ja keskityn jatkuvaan oppimiseen.